Shu wa warera o
Kyoudai to yobu no o
Haji to shinai!
Heburu ni no juu-ichi